2018

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: LVII/862/18, Z dnia: 25.09.2018, Zmieniana:  
Uchwała Nr LVII/862/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 25 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Nysa do realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
Załączniki:
 
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Alicja Papis dnia 04.10.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 04.10.2018 , wersja 1
Numer: LVII/856/18, Z dnia: 25.09.2018, Zmieniana:  
Uchwała Nr LVII/856/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zasad udzielania stypendium za osiągnięcia artystyczne dla uczniów.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Alicja Papis dnia 04.10.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 04.10.2018 , wersja 1
Numer: LVII/860/18, Z dnia: 25.09.2018, Zmieniana: XLVII/704/18
Uchwała Nr LVII/860/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/704/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 – 2041.
Załączniki:
LVII_860_18 wpf.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Alicja Papis dnia 04.10.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 04.10.2018 , wersja 2
Numer: LVII/858/18, Z dnia: 25.09.2018, Zmieniana:  
Uchwała Nr LVII/858/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/184/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich na terenie Gminy Nysa oraz gmin sąsiadujących w ramach porozumień międzygminnych.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Alicja Papis dnia 04.10.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 04.10.2018 , wersja 1
Numer: LVII/861/18, Z dnia: 25.09.2018, Zmieniana:  
Uchwała Nr LVII/861/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 25 września 2018 r. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nysa oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Nysa.
Załączniki:
LVII_861_18 studium.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Alicja Papis dnia 04.10.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 04.10.2018 , wersja 1
Numer: LVII/853/18, Z dnia: 25.09.2018, Zmieniana:  
Uchwała Nr LVII/853/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 25 września 2018 r. w sprawie przyznawania w 2018 roku wyróżnienia w formie bonusu rocznego dla sołectw z Gminy Nysa uczestniczących w programie "Odnowa Wsi w województwie opolskim".
Załączniki:
LVII_853_18 bonus.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Alicja Papis dnia 04.10.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 04.10.2018 , wersja 2
Numer: LVII/855/18, Z dnia: 25.09.2018, Zmieniana:  
Uchwała Nr LVII/855/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 25 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Nysa.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Alicja Papis dnia 04.10.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 04.10.2018 , wersja 1
Numer: LVII/859/18, Z dnia: 25.09.2018, Zmieniana:  
Nr LVII/859/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2018 rok.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Alicja Papis dnia 04.10.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 04.10.2018 , wersja 1
Numer: LVII/857/18, Z dnia: 25.09.2018, Zmieniana:  
Uchwała Nr LVII/857/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/203/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nysa, udostępnianych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Alicja Papis dnia 04.10.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 04.10.2018 , wersja 1
Numer: LVII/865/18, Z dnia: 25.09.2018, Zmieniana:  
Uchwała Nr LVII/865/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 25 września 2018 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady w Nysie oraz nadania jej Statutu.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Alicja Papis dnia 04.10.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 04.10.2018 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 17  prawy
Początek strony