Konkursy na realizację zadań publicznych

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: 11.01.2019, Z dnia: 11.01.2019
Oferta złożona w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Gim2” w Nysie, ul. Bolesława Prusa 14, 48 – 303 Nysa złożył ofertę na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pt. „Zima z Dziesiątką 2019” w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (oferta w załączniku nr 1). Załączniki do oferty – do wglądu w pok. 130 – Wydział Rozwoju Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Nysie, w godzinach funkcjonowania Urzędu. Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie, na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Nysie przy ul. Kolejowej 15 oraz na stronie Urzędu www.nysa.eu. Uwagi do zakresu oferty można zgłaszać do dnia 18 stycznia 2019 roku w formie pisemnej na adres Urząd Miejski w Nysie, ul. Kolejowa 15, 48 – 300 Nysa lub drogą elektroniczną (scan z podpisem) na adres: k.kedzierska@www.nysa.pl na załączonym formularzu.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Zofia Kajling-Rudzka dnia 11.01.2019.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 11.01.2019 , wersja 1
Numer: 63/2019, Z dnia: 08.01.2019
Zarządzenie nr 63/2019 Burmistrza Nysy z dnia 8 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2019.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Anatol Bukała dnia 14.01.2019.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 14.01.2019 , wersja 2
Numer: 61/2019, Z dnia: 07.01.2019
Zarządzenie nr 61/2019 Burmistrza Nysy z dnia 7 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego na rok 2019.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Anatol Bukała dnia 07.01.2019.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 07.01.2019 , wersja 1
Numer: 60/2019, Z dnia: 07.01.2019
Zarządzenie nr 60/2019 Burmistrza Nysy z dnia 7 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa na rok 2019.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Anatol Bukała dnia 07.01.2019.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 07.01.2019 , wersja 1
Numer: 55/2019, Z dnia: 03.01.2019
Zarządzenia nr 55/2019 Burmistrza Nysy z dnia 3 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2019 – pozalekcyjne i pozaszkolne zajęcia dla dzieci i młodzieży.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Zofia Kajling-Rudzka dnia 03.01.2019.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 03.01.2019 , wersja 2
Numer: 45/2018, Z dnia: 24.12.2018
Zarządzenie Nr 45/2018 Burmistrza Nysy z dnia 24 grudnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2019 – organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w tym półkolonii.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Zofia Kajling-Rudzka dnia 31.12.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 31.12.2018 , wersja 1
Numer: 42/2018, Z dnia: 14.12.2018
Zarządzenie nr 42/2018 Burmistrza Nysy z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii - prowadzenie w 2019 roku zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Zofia Kajling-Rudzka dnia 19.12.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 19.12.2018 , wersja 2
Początek strony