Przeprowadzone kontrole

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: 1/2018, Z dnia: 13.03.2018, Zmieniana:  
AO.OK.1710.1.2018 - Lista kontrolna do raportu z czynności kontrolnych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Załączniki:
protokol.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Grażyna Kurowska dnia 09.04.2018.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 09.04.2018 , wersja 1
Numer: 7/2017, Z dnia: 15.02.2018, Zmieniana:  
AO.OK. 1710.7.2017, 2018 Wystąpienie pokontrolne NIK Delegatura Opole Funkcjonowanie płatnego parkowania w wybranych miastach woj. Opolskiego.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Grażyna Kurowska dnia 09.04.2018.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 09.04.2018 , wersja 1
Numer: 6/2017, Z dnia: 14.11.2017, Zmieniana:  
AO.OK.1710.6.2017 Wystąpienie pokontrolne Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej w 2016r. z budżetu państwa na zadania zlec ona z zakresu administracji rządowej – Środowiskowe Domy Samopomocy
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Grażyna Kurowska dnia 24.01.2018.
Opublikowana przez Joanna Ligas dnia 25.01.2018 , wersja 1
Numer: 5/2017, Z dnia: 14.11.2017, Zmieniana:  
AO.OK.1710.5.2017 Protokoły z kontroli nr WIOS-Opole 242_2017
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Grażyna Kurowska dnia 24.01.2018.
Opublikowana przez Joanna Ligas dnia 25.01.2018 , wersja 1
Numer: 4/2017, Z dnia: 04.09.2017, Zmieniana:  
AO.AG.1710.4.2017 Wystąpienie pokontrolne z dnia 31.08.2017r. w związku z kontrolą w przedmiocie: Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez organy Gminy Nysa.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Grażyna Kurowska dnia 04.09.2017.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 12.09.2017 , wersja 1
Numer: 3/2017, Z dnia: 25.07.2017, Zmieniana:  
Protokoły kontroli planowej Urzędu Miejskiego w Nysie.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Grażyna Kurowska dnia 30.08.2017.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 30.08.2017 , wersja 1
Numer: 2/2017, Z dnia: 06.07.2017, Zmieniana:  
Protokoły z Kontroli Stanu Sanitarno-higienicznego miasta
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Grażyna Kurowska dnia 26.07.2017.
Opublikowana przez Joanna Ligas dnia 26.07.2017 , wersja 2
Numer: 4/2017, Z dnia: 27.04.2017, Zmieniana:  
PROTOKÓŁ Z CZYNNOŚCI W ZAKRESIE AUDYTU PRZEPROWADZONEGO W GMINIE NYSA Z ZAKRESU PRAWIDŁOWOŚCI GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI PUBLICZNYMI OBEJMUJĄCYMI CZĘŚĆ OŚWIATOWĄ.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Grażyna Kurowska dnia 23.05.2017.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 26.05.2017 , wersja 1
Numer: 1/2017, Z dnia: 26.04.2017, Zmieniana:  
WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI - WYKONYWANIE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU REJESTRACJI OSÓB NA POTRZEBY KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ I ICH EWIDENCJI (NR AO.OR.1710.1.2017).
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Grażyna Kurowska dnia 23.05.2017.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 23.05.2017 , wersja 1
Numer: 12/2016, Z dnia: 05.12.2016, Zmieniana:  
PROTOKÓŁ Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH W MIEJSCU REALIZACJI PROJEKTU (TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY)
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Grażyna Kurowska dnia 11.01.2017.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 12.01.2017 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 10  prawy
Początek strony