Przeprowadzone kontrole

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: 12/2016, Z dnia: 05.12.2016, Zmieniana:  
PROTOKÓŁ Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH W MIEJSCU REALIZACJI PROJEKTU (TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY)
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Grażyna Kurowska dnia 11.01.2017.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 12.01.2017 , wersja 1
Numer: 10/2016, Z dnia: 07.10.2016, Zmieniana:  
PROTOKÓŁ KOTNROLI PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW O NARODOWYM ZASOBIE ARCHIWALNYM I ARCHIWACH (ONA.421.45.2016.TF)
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Grażyna Kurowska dnia 10.01.2017.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 12.01.2017 , wersja 1
Numer: 8/2016, Z dnia: 18.08.2016, Zmieniana:  
PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEJ KONTROLI DOJAZDÓW DROGOWYCH (PINB)
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Grażyna Kurowska dnia 10.01.2017.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 12.01.2017 , wersja 1
Numer: 15/2016, Z dnia: 07.07.2016, Zmieniana:  
PROTOKOL KONTROLI Nr UKS1691W2E1.420.15.2016.JAMA.8
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Grażyna Kurowska dnia 21.07.2016.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 27.07.2016 , wersja 1
Numer: 10/2016, Z dnia: 05.07.2016, Zmieniana:  
PROTOKOL KONTROLI Nr HK.43289.10.2016.AM
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Grażyna Kurowska dnia 22.07.2016.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 27.07.2016 , wersja 1
Numer: 4/2016, Z dnia: 04.07.2016, Zmieniana:  
PROTOKOL KONTROLI Nr HK.43280.4.2016.AM
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Grażyna Kurowska dnia 21.07.2016.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 27.07.2016 , wersja 1
Numer: 5/2016, Z dnia: 04.07.2016, Zmieniana:  
PROTOKOL KONTROLI Nr HK.43280.5.2016.AM
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Grażyna Kurowska dnia 21.07.2016.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 27.07.2016 , wersja 1
Numer: 6/2016, Z dnia: 04.07.2016, Zmieniana:  
PROTOKOL KONTROLI Nr HK.43280.6.2016.AM
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Grażyna Kurowska dnia 21.07.2016.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 27.07.2016 , wersja 1
Numer: 16/35, Z dnia: 19.04.2016, Zmieniana:  
Wystąpienie pokontrolne NIK - "Realizacja przez Policję i straże miejskie (gminne) zadań w celu zapewnienia bezpieczeństwa pieszym i rowerzystom.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ewelina Konstanty dnia 06.05.2016.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 06.05.2016 , wersja 1
Numer: 4/2016, Z dnia: 13.04.2016, Zmieniana:  
PROTOKÓŁ KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ PUP W NYSIE (CAZ.RP.DE.II.56.12.2016)
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Grażyna Kurowska dnia 10.01.2017.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 12.01.2017 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Początek strony