Konkursy

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: 1475/2017, Z dnia: 19.12.2017
Zarządzenie Nr 1475/2017 Burmistrza Nysy z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii – prowadzenie w 2018 roku zajęć opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Katarzyna Kędzierska dnia 20.12.2017.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 20.12.2017 , wersja 1
Numer: 1473/2017, Z dnia: 15.12.2017
Zarządzenie Nr 1473/2017 Burmistrza Nysy z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2018 - półkolonie zimowe (z załącznikami).
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Katarzyna Kędzierska dnia 18.12.2017.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 18.12.2017 , wersja 1
Numer: 1463/2017, Z dnia: 12.12.2017
Zarządzenie nr 1463/2017 Burmistrza Nysy z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2018 – pozalekcyjne i pozaszkolne zajęcia dla dzieci i młodzieży.
Załączniki:
1463_2017.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Katarzyna Kędzierska dnia 14.12.2017.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 14.12.2017 , wersja 1
Numer: 1465/2017, Z dnia: 12.12.2017
Zarządzenie Nr 1465/2017 Burmistrza Nysy z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, ze zm.) – działania wspierająco – pielęgnacyjne dla osób objętych stacjonarną opieką paliatywną na lata 2018 – 2020.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Katarzyna Kędzierska dnia 15.12.2017.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 15.12.2017 , wersja 1
Numer: 1464/2017, Z dnia: 12.12.2017
Zarządzenie Nr 1464/2017 Burmistrza Nysy z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii – prowadzenie w 2018 roku zajęć opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Katarzyna Kędzierska dnia 15.12.2017.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 15.12.2017 , wersja 1
Numer: 1466/2017, Z dnia: 12.12.2017
Zarządzenie Nr 1466/2017 Burmistrza Nysy z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Nysa na rok 2018.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Joanna Olejnik dnia 19.12.2017.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 19.12.2017 , wersja 1
Numer: PS.PR.521.7.2017, Z dnia: 01.12.2017
Zaproszenie dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność na rzecz mieszkańców Gminy Nysa do zgłoszenia kandydatur na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nysie.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Małgorzata Majdańska dnia 01.12.2017.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 01.12.2017 , wersja 1
Numer: 1434/2017, Z dnia: 27.11.2017
Zarządzenie nr 1434/2017 Burmistrza Nysy z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2018 - organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Katarzyna Kędzierska dnia 28.11.2017.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 29.11.2017 , wersja 1
Numer: 1422/2017, Z dnia: 16.11.2017
Zarządzenie nr 1422/2017 Burmistrza Nysy z dnia 16 listopada 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii – prowadzenie w 2018 roku zajęć opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Katarzyna Kędzierska dnia 17.11.2017.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 17.11.2017 , wersja 1
Numer: 1421/2017, Z dnia: 16.11.2017
Zarządzenie nr 1421/2017 Burmistrza Nysy z dnia 16 listopada 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, ze zm.) – działania wspierająco – pielęgnacyjne dla osób objętych stacjonarną opieką paliatywną na lata 2018 – 2020.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Katarzyna Kędzierska dnia 17.11.2017.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 17.11.2017 , wersja 1
 lewy  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  z 30  prawy
Początek strony