Konkursy

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: 32/2018, Z dnia: 10.12.2018
Zarządzenie Nr 32/2018 Burmistrza Nysy z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Nysa na rok 2019.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Anatol Bukała dnia 11.12.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 11.12.2018 , wersja 1
Numer: 5/2018, Z dnia: 20.11.2018
Zarządzenie nr 5/2018 Burmistrza Nysy z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2019 – organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w tym półkolonii.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Zofia Kajling-Rudzka dnia 20.11.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 20.11.2018 , wersja 1
Numer: 6/2018, Z dnia: 20.11.2018
Zarządzenie nr 6/2018 Burmistrza Nysy z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii – prowadzenie w 2019 roku zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Zofia Kajling-Rudzka dnia 20.11.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 20.11.2018 , wersja 1
Numer: 4/2018, Z dnia: 20.11.2018
Zarządzenie nr 4/2018 Burmistrza Nysy z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Zofia Kajling-Rudzka dnia 20.11.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 20.11.2018 , wersja 1
Numer: 21.09.2018, Z dnia: 21.09.2018
Oferta złożona w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Stowarzyszenie Architektów Życia Społecznego „Projekt: Człowiek” Jędrzychów, ul. Słowicza 11, 48 – 300 Nysa złożyło ofertę na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (oferta w załączniku nr 1). Załączniki do oferty – do wglądu w pok. 125 – Wydział Rozwoju Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Nysie, w godzinach funkcjonowania Urzędu. Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie, na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Nysie przy ul. Kolejowej 15 oraz na stronie Urzędu www.nysa.eu. Uwagi do zakresu oferty można zgłaszać do dnia 28 września 2018 roku w formie pisemnej na adres Urząd Miejski w Nysie, ul. Kolejowa 15, 48 – 300 Nysa lub drogą elektroniczną (scan z podpisem) na adres: k.kedzierska@www.nysa.pl na załączonym formularzu. załącznik nr 1: oferta załącznik nr 2: formularz zgłaszania uwag Nysa, dnia 20 września 2018 roku
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Zofia Kajling-Rudzka dnia 21.09.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 21.09.2018 , wersja 1
Numer: 1525/2018, Z dnia: 14.09.2018
Zarządzenie nr 1525/2018 Burmistrza Nysy z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Kapituły Konkursu "Mały Tryton Nyski".
Załączniki:
1525_2018.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Anatol Bukała dnia 14.09.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 14.09.2018 , wersja 1
Numer: 1872/2018, Z dnia: 13.09.2018
Zarządzenie Nr 1872/2018 Burmistrza Nysy z dnia 13 września 2018 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania - upowszechnianie i kultywowanie postaw patriotycznych poprzez organizację zajęć i imprez dla dzieci i młodzieży.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Adam Fujarczuk dnia 14.09.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 14.09.2018 , wersja 1
Numer: 1859/2018, Z dnia: 06.09.2018
Zarządzenie nr 1859/2018 Burmistrza Nysy z dnia 6 września 2018 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania - upowszechnianie i kultywowanie postaw patriotycznych poprzez organizację zajęć i imprez dla dzieci i młodzieży.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Adam Fujarczuk dnia 07.09.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 07.09.2018 , wersja 1
Numer: PS.PR.525.2.2018, Z dnia: 13.08.2018
Oferta złożona w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Niwnica, Niwnica 127, 48 – 321 Niwnica złożyło ofertę na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pt. „Sposób na nudę” z pominięciem otwartego konkursu ofert (oferta w załączniku nr 1). Załączniki do oferty – do wglądu w pok. 125 – Wydział Rozwoju Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Nysie, w godzinach funkcjonowania Urzędu. Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie, na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Nysie przy ul. Kolejowej 15 oraz na stronie Urzędu www.nysa.eu. Uwagi do zakresu oferty można zgłaszać do dnia 20 sierpnia 2018 roku w formie pisemnej na adres Urząd Miejski w Nysie, ul. Kolejowa 15, 48 – 300 Nysa lub drogą elektroniczną (scan z podpisem) na adres: k.kedzierska@www.nysa.pl na załączonym formularzu. załącznik nr 1: oferta załącznik nr 2: formularz zgłaszania uwag Nysa, dnia 13 sierpnia 2018 roku.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Katarzyna Kędzierska dnia 13.08.2018.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 13.08.2018 , wersja 1
Numer: 1819/2018, Z dnia: 31.07.2018
Zarządzenie nr 1819/2018 Burmistrza Nysy z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie powołania Kapituły Konkursowej VI Edycji Nyskiego Konkursu Architektonicznego "Perły Nysy 2018".
Załączniki:
1819.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Anatol Bukała dnia 05.09.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 05.09.2018 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 30  prawy
Początek strony