Projekty Uchwał RM

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XII/21/2011, Z dnia: 21.10.2011, Zmieniana:  
Projekt Uchwały w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Nysa a osobami fizycznymi.
Załączniki:
3_19.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 21.10.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 21.10.2011 , wersja 1
Numer: XII/19/2011, Z dnia: 21.10.2011, Zmieniana:  
Projekt Uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnych.
Załączniki:
3_17.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 21.10.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 21.10.2011 , wersja 1
Numer: XII/9/2011, Z dnia: 21.10.2011, Zmieniana:  
Projekt Uchwały w sprawie przystapienie Gminy Nysa do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Działanie 9.1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienei wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty". Poddziałanie 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniówz grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych".
Załączniki:
3_7.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 21.10.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 21.10.2011 , wersja 1
Numer: XII/14/2011, Z dnia: 21.10.2011, Zmieniana:  
Projekt Uchwały w sparwie zmiany Uchwały NrIV/24/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
Załączniki:
3_12.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 21.10.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 21.10.2011 , wersja 1
Numer: XII/17/2011, Z dnia: 21.10.2011, Zmieniana:  
Projekt Uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gminnej w drodze przetargu.
Załączniki:
3_15.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 21.10.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 21.10.2011 , wersja 1
Numer: XII/4/2011, Z dnia: 21.10.2011, Zmieniana:  
Projekt Uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.
Załączniki:
3_4.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 21.10.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 21.10.2011 , wersja 1
Numer: XII/11/2011, Z dnia: 21.10.2011, Zmieniana:  
Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały NrXVII/277/03 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie zasad ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych kategorii gminnej i powiatowej na terenie miasta Nysa, wysokosci stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat.
Załączniki:
3_9.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 21.10.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 21.10.2011 , wersja 1
Numer: XII/18/2011, Z dnia: 21.10.2011, Zmieniana:  
Projekt Uchwały w sprawie zbycia z drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej.
Załączniki:
3_16.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 21.10.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 21.10.2011 , wersja 1
Numer: XII/7/2011, Z dnia: 21.10.2011, Zmieniana:  
Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych dla Gminy Nysa na 2012 rok.
Załączniki:
3_5.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 21.10.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 21.10.2011 , wersja 1
Numer: XII/10/2011, Z dnia: 21.10.2011, Zmieniana:  
Projekt Uchwały w sprawie określenie przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nysa, udostepnianych dla operatorów, przewoźników, warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
Załączniki:
3_8.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 21.10.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 21.10.2011 , wersja 1
 lewy  23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
Początek strony