Projekty Uchwał RM

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: X/2/11, Z dnia: 30.08.2011, Zmieniana:  
 Uchwała Nr …/…/11 Rady Miejskiej w Nysie  z dnia ……………. 2011r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nysie.
Załączniki:
3_2.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 05.09.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 05.09.2011 , wersja 1
Numer: X/1/11, Z dnia: 30.08.2011, Zmieniana:  
  Uchwała Nr   ………/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Nysa dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP w dniu 9 października 2011 r.
Załączniki:
3_3.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 05.09.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 05.09.2011 , wersja 1
Numer: X/9/11, Z dnia: 30.08.2011, Zmieniana:  
Uchwała Nr ……………… Rady Miejskiej w Nysie z dnia………………………w sprawie przystąpienia Gminy Nysa do „Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Goświnowice”
Załączniki:
3_9.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 05.09.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 05.09.2011 , wersja 1
Numer: X/21/11, Z dnia: 30.08.2011, Zmieniana:  
Uchwała Nr ……………/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia …………….. 2011r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej
Załączniki:
3_21.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 05.09.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 05.09.2011 , wersja 1
Numer: X/31/11, Z dnia: 30.08.2011, Zmieniana:  
Uchwała Nr …………… Rady Miejskiej w Nysie z dnia ……………2011r.w sprawie przekazania mienia stanowiącego własność Gminy Nysa w formie wkładu niepieniężnego (aportu) spółce gminnej Wodociągi i Kanalizacja „AKWA”  Sp. z o.o. w Nysie
Załączniki:
3_31.doc
3_31z1.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 05.09.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 05.09.2011 , wersja 1
Numer: X/5/11, Z dnia: 30.08.2011, Zmieniana:  
Uchwała  Nr …………….  Rady Miejskiej w Nysie  z dnia …………………… w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/580/2001 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej

Załączniki:
3_5.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 05.09.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 05.09.2011 , wersja 1
Numer: X/6/11, Z dnia: 30.08.2011, Zmieniana:  
Uchwała Nr ……Rady   Miejskiej  w Nysie z dnia ………  2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Antoniego Hasenbecka na działalność Burmistrza Nysy.
Załączniki:
3_6.doc
3_6z1.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 05.09.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 05.09.2011 , wersja 1
Numer: X/17/11, Z dnia: 30.08.2011, Zmieniana:  
Uchwała Nr …………… Rady Miejskiej w Nysie z dnia …………………w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Żłobek Miejski Nr 2   w Nysie
Załączniki:
3_17z1.rtf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 05.09.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 05.09.2011 , wersja 1
Numer: X/15/11, Z dnia: 30.08.2011, Zmieniana:  
Uchwała Nr ...................... Rady Miejskiej w Nysie  z dnia ........................... w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Nysa.
Załączniki:
3_15.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 05.09.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 05.09.2011 , wersja 1
Numer: X/8/11, Z dnia: 30.08.2011, Zmieniana:  
  Uchwała Nr ……………….. Rady Miejskiej w Nysie z dnia………………………w sprawie przystąpienia Gminy Nysa do Stowarzyszenia „Lepsza Przyszłość” w Głębinowie.

Załączniki:
3_8.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 05.09.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 05.09.2011 , wersja 1
 lewy  23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
Początek strony